arama kelimesi

Search

bölgesine göre

 

Logo Reamin GmbH Logo beruflicher-Hautschutz.de

Lenfositom

Açıklama

Benign bir seyir izleyen ancak malign lenfomayi düsündüren klinik ve histolojik özellikler sergileyen bir bozukluk grubu. Psödolenfoma mikroskopik olarak malign bir lenfomaya benzeyen benign bir lenfoid hücre ve histiyosit infiltrasyonu ile karakterizedir. (Dorland, 28. baski ve Stedman, 26. baski)

eş anlamlı

Lenfositom, Lenfositom, Lymphadenosis Cutis Benigna (Baefverstedt)

OLMS

[tr-TR] Hyperplasia, Reactive Lymphoid

İmajlar

6 Tanı ile ilgili imajlar localisation: kulak lobülü, Tanı: Lenfositom localisation: yanak, Tanı: Lenfositom localisation: kulak lobülü, Tanı: Lenfositom localisation: kulak lobülü, Tanı: Lenfositom localisation: kulak, Tanı: Lenfositom Tanı: Lenfositom